HỘI LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TPHCM

Thứ Sáu, 21 /11/ 2014
Home Văn bản Văn bản mới Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

Chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn

Email In PDF.

Công đoàn sở căn cứ khả năng nguồn kinh phí được sử dụng nhu cầu thực tế của đơn vị được điều chỉnh đối tượng, mức chi, thời gian chi (tháng, quý, năm) phụ cấp cán bộ công đoàn cho phù hợp, nhưng phụ cấp kiêm nhiệm không quá hệ số 0,7; phụ cấp trách nhiệm không quá 0,3.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã ký Quyết định số 1439/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn.

Theo đó, phụ cấp cán bộ công đoàn theo Quy định này bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch công đoàn sở, công đoàn cấp trên sở trở lên hoạt động kiêm nhiệm; phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Phụ cấp này không tính để đóng hưởng chế độ bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế. Khi thôi giữ chức vụ kiêm nhiệm, cán bộ công đoàn thì thôi hưởng phụ cấp cán bộ công đoàn từ tháng tiếp theo.

Mức phụ cấp cán bộ công đoàn sở căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị

Mức phụ cấp cán bộ công đoàn sở được xác định căn cứ vào số lượng lao động của đơn vị. Cụ thể, phụ cấp cán bộ công đoàn sở = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu công đoàn sở đang thu kinh phí công đoàn).

Chủ tịch Phó Chủ tịch Công đoàn sở kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm với mức hệ số phụ cấp từ 0,2 đến 0,7 đối với Chủ tịch từ 0,15 đến 0,6 đối với Phó Chủ tịch (tùy vào số lượng lao động của đơn vị).

Đối tượng được phụ cấp trách nhiệm Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn sởKế toán Công đoàn sở (hệ số phụ cấp từ 0,14 đến 0,3); Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn sở, Chủ tịch Công đoàn bộ phận (hệ số phụ cấp từ 0,12 đến 0,25); Tổ trưởng công đoànThủ quỹ kiêm nhiệm của Công đoàn sở (hệ số phụ cấp từ 0,12 đến 0,13).

Công đoàn sở được sử dụng tối đa 30% số thu kinh phí công đoàn đoàn phí công đoàn (phần công đoàn sở được sử dụng) để chi lương, phụ cấp cán bộ công đoàn chuyên trách phụ cấp cán bộ công đoàn sở. Trường hợp nguồn kinh phí này sử dụng không hết thì bổ sung chi hoạt động phong trào. Đối với công đoàn sở được chuyên môn hỗ trợ kinh phí phụ cấp cho cán bộ công đoàn, việc sử dụng do công đoàn sở quyết định.

Phụ cấp đối với cán bộ công đoàn cấp trên sở

Chủ tịch  Phó Chủ tịch công đoàn các cấp trên sởđơn vị chỉ tiêu biên chế chuyên trách nhưng hoạt động kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm hàng tháng bằng 10% 7% lương ngạch bậc, chức vụ phụ cấp chức chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu ).

Còn mức phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ công đoàn cấp trên sở căn cứ vào số lao động đối tượng trích nộp kinh phí công đoàn do đơn vị quản .

Phụ cấp trách nhiệm = (Hệ số phụ cấp) x (Tiền lương tối thiểu chung theo quy định của Nhà nước).

Hệ số phụ cấp cụ thể như sau: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 0,45; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 0,4.

Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn 0,35 hoặc 0,4; còn đối với Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 0,25 hoặc 0,35.

Ủy viên Ban Chấp hành công đoàn cấp trên sở từ 0,2 đến 0,3; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Công đoàn cấp trên sở từ 0,15 đến 0,25.

(www.chinhphu.vn)

 

 

Đối tác chiến lược của

noi that hoa phat

Hội Viên

Đối tác chiến lược vấn thiết kế nội thất

thiết kế nội thất văn phòng - thiết kế nội thất chung

Hội Viên

Đối tác chiến lược ngành in

in bạt

Hội Viên

Đối tác chiến lược ngành in băng rôn quảng cáo

in băng rôn

Đang Online

Hiện có 16 khách Trực tuyến