Tuyển dụng chuyên viên văn phòng

Đơn vị tuyển dụng: Hội Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh Số lượng: 01 lao động

Tuyển dụng 300 Lao động phố thông

Đơn vị tuyển dụng: Công ty CP Chế biến Hàng Xuất khẩu Cầu Tre Số lượng: 300 lao động