Hỗ trợ doanh nghiệp cả nước

05-12-2014

Đổi mới chính sách hỗ trợ nông dân sản xuất nông nghiệp

Theo cam kết của Việt Nam khi tham gia Tổ chức thương mại thế giới WTO, nhiều mặt hàng nông sản sẽ không còn được bảo hộ cao, thuế suất nhập khẩu của hầu hết các nông sản sẽ đều phải cắt giảm và về mức rất thấp.

Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, cả khoa học kỹ thuật và tài chính nhằm nâng cao đời sống cho người nông dân như miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, hỗ trợ khoa học công nghệ, hỗ trợ giống, ưu đãi tín dụng, thu mua thóc với giá cao,… nhưng sản xuất nông nghiệp vẫn tăng giảm thất thường. Phải chăng, chính sách của chúng ta chưa đủ, hay còn nhiều bất cập, chưa tạo động lực cho phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Trong phạm vi bài viết nay, tôi xin đề cập đến chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp, thủy lợi phí, hỗ trợ các doanh nghiệp. Đề xuất một số giải pháp để các chính sách phát huy được hiệu quả.

1. Chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp:

Với mục tiêu khuyến khích phát triển nông nghiệp, giảm nhẹ đóng góp cho nông dân, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 15/2003/QH11 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2003 – 2009 và Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2011 – 2020, nông dân sử dụng đất sản xuất nông nghiệp được miễn giảm thuế nông nghiệp theo 2 mức 50% (phần diện tích ngoài hạn điền) và 100% (trong hạn điền). Theo số liệu thống kê, trung bình mỗi năm Nhà nước đã miễn giảm cho trên 11,2 triệu hộ nông dân với tổng số thuế miễn, giảm 1,85 triệu tấn quy thóc, thành tiền là 2.837 tỷ đồng (tính bình quân theo giá thực tế). Tổng diện tích trồng lúa của cả nước khoảng 3,8 triệu ha. Tuy nhiên, Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm chưa gắn được trách nhiệm của nông dân với quy hoạch và trách nhiệm với xã hội về chất lượng nông lâm thủy sản, dẫn đến phổ biến tình trạng lúc thừa, lúc thiếu, dư lượng chất độc hại trong nông sản lớn, ảnh hưởng đến kinh tế và sức khỏe của toàn dân. Vì vậy, tôi xin đề xuất chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp như sau:

- Nông dân bố trí cây trồng, vật nuôi phải đảm bảo đúng yêu cầu quy hoạch: Hàng năm, các cơ quan quản lý Nhà nước (Trung ương và địa phương) sẽ công bố quy hoạch sản xuất theo từng loại hàng hóa nông sản cụ thể cho từng vùng, khu vực. Trong quy hoạch đề cập rõ hiện trạng, nhu cầu tương lai, giá cả thị trường, … Người nông dân sẽ được cơ quan nông nghiệp địa phương tư vấn lựa chọn và đăng ký loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với quy hoạch. Với cách làm này, sẽ giúp nông dân không phải “tự mò”, không phải thay đổi cây trồng như thay áo, “nay trồng lúa, mai đào ao nuôi tôm, ngày kia lấp ao trồng lúa”. Các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ có số liệu chính xác về sản lượng, dự báo thị trường từng loại hàng hóa để đưa ra chiến lược phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững phù hợp với điều kiện tự nhiên từng vùng.

- Nông dân phải trồng trọt, chăn nuôi phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm: Đây là bài toán chưa tìm được lời giải, nông dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chất kích thích tăng trưởng, chất bảo quản tràn lan. Trên cơ sở loại hàng hóa nông sản mà người nông dân đã đăng ký, cơ quan nông nghiệp địa phương sẽ giám sát chặt chẽ việc sử dụng các loại vật tư, thuốc bảo vệ thực vật, … Nông dân mua vật tư phải có hóa đơn tài chính, giúp các cơ quan Nhà nước đánh giá mức độ sử dụng các loại vật tư nông nghiệp, trong đó có thuốc bảo vệ thực vật và chất kích thích tăng trưởng; đồng thời, việc bắt buộc có hóa đơn tài chính, Nhà nước sẽ quản lý được các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

- Đề xuất mức miễn giảm thuế nông nghiệp: Mức tối thiểu 50% cho diện tích trong hạn điền. Nếu người nông dân trồng trọt đúng quy hoạch, được miễn giảm thêm 25%. Nếu người nông dân trồng trọt đúng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, … đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, được miễn giảm thêm 25%.

2. Chính sách miễn giảm thủy lợi phí:

Ngày 28/11/2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định 143/NĐ-CP về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 sửa đổi bổ sung Nghị định 143/NĐ-CP, trong đó quy định về mức thu và miễn, giảm thuỷ lợi phí. Mục tiêu của việc miễn giảm thủy lợi phí nhằm giúp nông dân giảm chi phí sản xuất. Theo số liệu thống kê, bình quân mỗi năm Nhà nước đầu tư miễn giảm khoảng trên 3.000 tỷ đồng và các tỉnh tự cân đối kinh phí đầu tư khoảng 3.400 tỷ đồng. Tuy nhiên, việc miễn giảm thủy lợi phí đã tạo ra tâm lý ỷ lại trong nông dân, không sử dụng nước tiết kiệm, không phù hợp với nhu cầu nước của cây trồng (ví dụ như cây lúa, tưới phải theo quy trình “nông lộ phơi”, có thời gian để phơi, lộ ruộng, nhưng nông dân luôn đòi hỏi tưới ngập cả vụ), thậm chí có tình trạng lấy nước kênh tưới xả xuống kênh tiêu, … coi nước như của “trời cho”. Theo tính toán, nếu chỉ tiết kiệm được 10% lượng nước tưới cho lúa, mỗi năm tiết kiệm được trên 3 tỷ m3, trong khi đó vốn đầu tư xây dựng hồ chứa Định Bình – Bình Định dung tích 200 triệu m3 đã trên 2.000 tỷ đồng (năm 2000). Như vậy, nếu nông dân sử dụng nước tiết kiệm, chống lãng phí sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cho xã hội rất lớn. Vì vậy, rất cần một chính sách hỗ trợ thủy lợi phí thúc đẩy người nông dân sử dụng nước tiết kiệm, tránh tình trạng chúng ta phải hô hào như hiện nay. Về vấn đề này tôi xin đề xuất như sau:

- Việc cung cấp nước tưới đều phải thông qua các công trình thủy lợi, mỗi cánh đồng, mỗi khu tưới phải thành lập một tổ liên kết (có thể gọi là Tổ hợp tác dùng nước), Tổ có trách nhiệm ký kết hợp đồng, nghiệm thu với đơn vị cung cấp nước theo từng đợt. Số liệu lượng nước sử dụng và các chi phí liên quan là căn cứ để so sánh với lượng nước sử dụng theo quy trình kỹ thuật, xác định lượng nước sử dụng tiết kiệm có mức miễn giảm cho phù hợp. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước là ban hành các quy trình tưới nước tiết kiệm cho từng loại cây trồng, ở từng vùng.

- Đề xuất mức miễn giảm thủy lợi phí: 50% miễn giảm theo diện tích trong hạn điền, 50% miễn giảm khi nông dân sử dụng nước tưới tiết kiệm, đúng quy trình kỹ thuật.

3. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thông qua đầu tư các dự án:

Trong những năm qua, Nhà nước đã hỗ trợ hàng chục nghìn tỷ đồng cho nông nghiệp thông qua việc hỗ trợ lãi xuất, giảm thuế nhập khẩu cho các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, hỗ trợ giống, … Tuy nhiên, giá vật tư đầu vào đến tay người nông dân vẫn rất cao, phải chăng thay vì hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp, chúng ta hỗ trợ thẳng cho người nông dân theo định mức quy trình kỹ thuật (giống, vật tư). Nếu người nông dân sử dụng nước tiết kiệm, lựa chọn cây trồng đúng theo quy hoạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt tiêu chuẩn VietGap sẽ được hỗ trợ của Nhà nước. Căn cứ vào định mức và số lượng vật tư, lượng nước tưới sử dụng đúng quy trình kỹ thuật là cơ sở các cơ quan quản lý đánh giá, xác định mức hỗ trợ. Tổng kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển qua ngân hành chính sách. Nông dân sẽ nhận kinh phí hỗ trợ tại ngân hàng.

Hiện nay có 2 lực lượng cán bộ đang hưởng lương Nhà nước, quản lý nông nghiệp trên địa bàn từng xã (thậm chí có nơi đến tận thôn, bản): Cán bộ khuyến nông và cán bộ thủy nông. Vì vậy tôi xin đề xuất phương án triển khai như sau:

- Theo thống kê, cả nước có trên 31.000 cán bộ khuyến nông và hàng chục nghìn cộng tác viên thôn bản. Đây chính là lực lượng để giúp Nhà nước quản lý, đánh giá các hộ nông dân trồng trọt đúng quy hoạch, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tính toán xác định mức miễn giảm thuế nông nghiệp và các mức hỗ trợ tài chính.

- Cán bộ thủy nông là lực lượng tính toán, đánh giá, hướng dẫn người nông dân sử dụng nước tiết kiệm, xác định mức miễn giảm thủy lợi phí.

- Căn cứ vào kết quả tính toán của các tổ chức được giao nhiệm vụ như trên, Chính phủ giao cho Ngân hàng chính sách chịu trách nhiệm thu các khoản nông dân phải nộp (thuế, thủy lợi phí) do không thực hiện đúng yêu cầu kỹ thuật và thanh toán các khoản hỗ trợ của Nhà nước (giống, vật tư nông nghiệp).

Theo tài liệu nghiên cứu, 80% thu nhập của nông dân tại các nước Châu Âu từ nguồn hỗ trợ của Chính phủ để người nông dân sản xuất đúng quy trình kỹ thuật, đảm bảo quy hoạch và vệ sinh an toàn thực phẩm, … Mức hỗ trợ của nước ta cũng rất lớn. Tuy nhiên, cách hỗ trợ của chúng ta chưa gắn với trách nhiệm của nông dân, hoặc chính sách chưa rõ ràng, người nông dân chưa được hưởng lợi, gây thiệt hại kinh tế, sức khỏe cho xã hội. Nông sản sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGap được hỗ trợ như trên, sẽ giúp nông dân hoàn toàn có thể cạnh tranh với các loại nông sản thông thường, thu nhập cao hơn vì ngoài tiền bán hàng, người nông dân còn được miễn giảm 100% thuế nông nghiệp, 100% thủy lợi phí và được hỗ trợ tài chính. Thiết nghĩ, đây là chính sách rất nhiều nước đã áp dụng, vì vậy, chúng ta cần phải có nghiên cứu tổng thể, đánh giá các chính sách hỗ trợ (kinh phí đã chi, ưu, nhược điểm) để đưa ra giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả sản xuất của nông dân và giảm thiệt hại cho xã hội.

Trích nguồn nongnghiep.vn - 27/10/1313

#
#
#
  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI

  CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN HẢI

  Công ty Cổ phần Thuận Hải được thành lập vào năm 2010, với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp cung cấp giải pháp năng lượng hàng đầu Việt Nam và ngoài khu vực.

  Từ năm 2014, Thuận Hải luôn nằm trong Top 3 nhà nhập khẩu than đá lớn nhất Việt Nam, và là đơn vị đầu tư, vận hành lò hơi chuyên nghiệp, uy tín trong nước.

  Năm 2018, Thuận Hải bắt đầu mở rộng hoạt động ra nước ngoài. Philippines là thị trường đầu tiên trong chiến dịch phát triển vươn tầm quốc tế mà chúng tôi hướng tới. Song song đó, Thuận Hải cũng đầu tư hệ thống logistic. Đến nay, chúng tôi đang sở hữu 6 kho cảng trải dài từ Bắc vào Nam, tổng sức chứa là 1,2 triệu tấn cùng đội xe vận tải và sà lan chuyên dụng với quy mô hơn 100 chiếc.

  Cảng tổng hợp Cái Mép tại Bà Rịa – Vũng Tàu là dự án trọng điểm trong việc hoàn thiện chuỗi cung ứng khép kín của Thuận Hải, chính thức hoạt động vào năm 2020 với vốn đầu tư lên đến 2000 tỉ VNĐ.

  Hướng đến mục tiêu Net Zero chung của toàn cầu vào năm 2050, Thuận Hải cũng đã tiên phong chuyển đổi “xanh” các giải pháp năng lượng. Chúng tôi đã và đang đầu tư xây dựng 7 nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh khối tại: Thái Nguyên, Quảng Nam, Bình Phước, Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An. Cung ứng 1 triệu tấn biomass ra thị trường mỗi năm, sản phẩm chủ yếu là trấu viên, trấu rời và củi băm.

  Giải pháp chuyển đổi nhiên liệu mà Thuận Hải đang áp dụng đã giúp giảm thải 1.400.000 tấn CO2 mỗi năm. Đây là một tín hiệu tích cực, là hành động cụ thể của Thuận Hải trong việc đồng hành cùng khách hàng tạo ra những giá trị bền vững cho môi trường.

  Một dự án quan trọng khác trong tiến trình “xanh hóa” của Thuận Hải, đó là Hệ thống Đồng phát Hơi – Điện đặt tại nhà máy năng lượng Thành Công Energy, thuộc khu công nghiệp Giao Long, tỉnh Bến Tre. Thông qua hệ thống này, Thuận Hải đã chuyển đổi 50.000 tấn rác thải công nghiệp thành năng lượng hữu ích mỗi năm, tiết kiệm hơn 34 tỉ đồng chi phí xử lý rác cho nhà máy khách hàng.

  Năm 2024, Thuận Hải tập trung mở rộng hoạt động kinh doanh của mình sang thị trường Indonesia với 2 mục tiêu lớn:

  + Xây dựng nhà máy đầu sản xuất biomass đầu tiên, dự kiến công suất là 50.000 tấn/năm tại đảo Java

  + Cung cấp dịch vụ hơi - nhiệt, đầu tư và vận hành hệ thống lò hơi

  Bằng kinh nghiệm và uy tín lâu năm, Thuận Hải chắc chắn sẽ trở thành đối tác lý tưởng của các khách hàng doanh nghiệp trong lĩnh vực cung cấp giải pháp năng lượng cũng như góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu.

  Địa chỉ: Lô Vb.20a2, Đường 24, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028 3622 6880

  Website: thuanhai.com.vn

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÊ NGUYỄN DƯƠNG

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ...

  VỀ CÔNG TY

  Công Ty Cổ Phần Chế Biến Thực Phẩm Lê Nguyễn Dương được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh vào 2020, với sứ mệnh nâng tầm sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và xuất khẩu đi khắp các nước trên thế giới.

  Nhờ vào hoạt động kinh doanh tử tế và các sản phẩm phù hợp với khẩu vị người tiêu dùng, trong năm 2023, các sản phẩm của công ty CPCBTP Lê Nguyễn Dương đã chính thức có mặt tại hơn 7 quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là ở Bắc Mỹ, nơi có sự hiện diện của cường quốc văn hoá và ẩm thực thế giới, Hoa Kỳ.

  Với việc sở hữu thương hiệu Snack Chả Giò Roll N' Roll (được người tiêu dùng quốc tế yêu mến và đánh giá là sản phẩm ngon nhất ), công ty đã và đang khẳng định giá vị và vị thế của các sản phẩm Việt Nam trên thị trường thế giới.

   

  TẦM NHÌN

  Trở thành nhà sản xuất và phân phối thực phẩm hàng đầu Việt Nam

  CPCBTP Lê Nguyễn Dương đặt mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân phối thực phẩm hàng đầu Việt Nam. Với việc đầu tư vào tiềm năng của mỗi con người, nâng cấp trang thiết bị không ngừng, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, bảo vệ môi trường,  góp phần nâng cao sức khoẻ cho người Việt Nam, chúng tôi đã và đang hướng đến một doanh nghiệp bền vững và sẽ trở thành niềm tự hào của đất nước Việt Nam trong tương lai.

  SỨ MỆNH

  Sứ mệnh của CPCBTP Lê Nguyễn Dương là sản xuất những thực phẩm ngon nhất và tốt nhất cho người tiêu dùng Việt Nam và các quốc gia trên thế giới.

   

  Địa chỉ: 84 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM

  Điện thoại: 0845.088.880  Website: lenguyenduongfoods.com

  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC LỢI – ĐÀO TIÊN – VĨNH QUANG

  DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH...

  Doanh nghiệp chuyên sản xuất chao, tương hột, gia vị, nước chấm.

   

  CÔNG TY TNHH MTV GOLD KHÁNH HÒA

  CÔNG TY TNHH MTV GOLD KHÁNH HÒA

  Được thành lập từ năm 2017, Yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa ra đời với sứ mệnh đồng hành, chăm sóc sức khỏe người tiêu dùng bằng sản phẩm uy tín và chất lượng cao. Đặc biệt, các sản phẩm yến sào và các sản phẩm giá trị gia tăng của yến sào huyền thoại Kainest là tập hợp năng lượng của trí não và sức khỏe.

  Năng lượng trí não Yến sào Kainest Khánh Hòa là sự kết hợp của phương thức phối trộn theo bí quyết huyền thoại của người phương Đông, kết hợp với giá trị của khoa học công nghệ hiện đại. Giá trị sức khỏe là tổng hòa các giá trị sử dụng của yến sào Việt Nam và tinh thần của người sử dụng sản phẩm.

  Kainest Khánh Hòa luôn chú trọng đầu tư nghiên cứu, cho ra các sản phẩm phát triển trên nền tảng vững chắc. Các sản phẩm lọ thủy tinh 70 ml và lon 190 ml là tinh hoa hội tụ của yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa. Tất cả tạo nên "buổi tiệc yến cung đình" mang đến nhiều giá trị dinh dưỡng và tinh thần, kích thích sức mạnh của toàn bộ cơ thể về trí não và sức khỏe trọn vẹn nhất.

  Yến sào Kainest Khánh Hòa đẳng cấp của sự khác biệt - Ảnh 3.
   

  Công nghệ xanh, sạch và bổ dưỡng

  Nguồn nguyên liệu để sản xuất ra các sản phẩm yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa được lấy từ các tổ yến tại các nhà yến Diên Tân thuộc H.Diên Khánh và thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), do chính thương hiệu Yến sào Kainest đầu tư, nuôi yến và trực tiếp khai thác. Từ đó, chất lượng nguồn nguyên liệu sạch luôn được đảm bảo, các sản phẩm được tạo ra rất chất lượng, cao cấp và bổ dưỡng.

  Yến sào Kainest Khánh Hòa đẳng cấp của sự khác biệt - Ảnh 4.
   

  Tháng 4.2023, Yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa chính thức cho ra mắt sản phẩm yến lon 190 ml, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng. Lợi thế của Kainest khi ra đời sau so với các sản phẩm cùng loại là được tiếp nhận hệ thống dây chuyền công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại nhất và sự tối ưu của bí quyết công nghệ sản xuất. Từ đó, Yến sào Kainest Khánh Hòa không chỉ tạo nên sự khác biệt về năng lượng trí não và sức khỏe mà còn là mang phong cách xanh, sạch, bảo vệ môi trường. Các sản phẩm không dùng chất bảo quản, bao bì thân thiện với môi trường giúp tăng thêm giá trị lợi ích sức khỏe cho người tiêu dùng.

  Phù hợp với mọi đối tượng khách hàng

  Yến sào Kainest Khánh Hòa đẳng cấp của sự khác biệt - Ảnh 5.

  Yến sào Kainest tham gia hội chợ Canton Fair 2023 tại Quảng Châu - Trung Quốc

  Sau nhiều năm phát triển, Yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa đã xây dựng mạng lưới phân phối trên khắp cả nước. Kainest dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng và đáp ứng nhu cầu dùng yến của nhiều tầng lớp khác nhau bởi chất lượng xanh và sạch, mẫu mã bao bì hiện đại cùng giá bán phù hợp với túi tiền người tiêu dùng. Trong đó nổi bật là các dòng sản phẩm yến sào tinh chế cao cấp được đóng gói theo trọng lượng 50 gr, 100 gr với mẫu mã sang trọng, cùng yến lọ 70 ml và lon 190 ml.

  Với sự năng động, nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ nhân viên Công ty TNHH MTV Gold Khánh Hòa, thương hiệu Kainest đang dần khẳng định thương hiệu yến sào uy tín không chỉ trong nước mà trên thị trường quốc tế. Yến sào huyền thoại Kainest Khánh Hòa luôn biết ơn và vinh dự được phục vụ người tiêu dùng.

   
   
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SATORI

  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG...

  Thành lập từ năm 2017, SATORI hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nước giải khát tốt cho sức khỏe. Với sứ mệnh mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng về một thương hiệu nước không chỉ để giải khát mà còn phải thật tốt cho sức khỏe, SATORI không ngừng nỗ lực tạo ra những sản phẩm an toàn, minh bạch, mang lại giá trị cao về sức khỏe cho người tiêu dùng.

  SATORI tiên phong áp dụng công nghệ hoàn lưu khoáng sRO (Selective Reverse Osmosis) đầu tiên tại Việt Nam giúp giữ lại một phần hàm lượng khoáng tự nhiên có sẵn trong nước, được xử lý qua màng siêu lọc UF (Ultra Filtration) từ Nhật Bản, cùng với hệ thống thẩm thấu ngược RO (Reverse Osmosis), khử trùng bằng tia cực tím với Ozone để đảm bảo rằng mỗi giọt nước SATORI chính là một giọt yêu thương và quan tâm thuần khiết từ nhà sản xuất trao đến tay người tiêu dùng.

  Nhà máy SATORI đặt tại Khu Công Nghiệp Long Hậu, Long An – Khu Công Nghiệp Xanh hội tụ đầy đủ các yếu tố giúp phát triển những sản phẩm nước giải khát tinh sạch, an toàn vì sức khoẻ người tiêu dùng.

  Với thông điệp: “Mỗi sản phẩm là một nguồn cảm hứng cho cuộc sống tốt đẹp hơn”, SATORI cam kết mang đến những sản phẩm nước uống giải khát được yêu thích, tốt cho sức khỏe, mang hương vị độc đáo và thân thiện với môi trường.

   

   

   

  CÔNG TY TNHH MTV IML CONTAINERS VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH MTV IML CONTAINERS VIỆT NAM

  LACROIX GROUPE - Được sáng lập tại Pháp vào năm 1946, thời gian đầu, chuyên sản xuất kinh doanh bao bì gỗ. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, công ty đã phát triển sản xuất bao bì trên chất liệu carton và nhựa.

  IML CONTAINERS VIỆT NAM – thuộc Lacroix Groupe, nhà máy được thành lâp cuối năm 2014 tại Lô F1, đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An và chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016.

  Diện tích nhà máy 21 000m2, giai đoạn 2 mở rộng thêm 7000m2 vào năm 2020 nhằm mở rộng kinh doanh đáp ứng nhu cầu của thị trường.

  Ở Việt Nam, IML CONTAINERS VIỆT NAM chỉ sản xuất bao bì nhựa nguyên sinh. Nhà máy đạt chứng nhận FSSC 2200 và duy trì chứng nhận hàng năm. Luôn đảm bảo an toàn cho chứa đựng thực phẩm

  IML CONTAINERS VIỆT NAM nhất quán trong chiến lược – lắng nghe khách hàng và đáp ứng theo yêu cầu thị trường

  IML CONTAINERS VIỆT NAM hội tụ đủ yếu tố để phát triển toàn diện: Robot được chế tạo ra từ phòng R&D của IML CONTAINERS VIỆT NAM để phục vụ cho công việc sản xuất sản bao bì. IML CONTAINERS VIỆT NAM có nhà máy in để cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn sáng tạo trên tất cả ba chất liệu: gỗ, carton và nhựa.

  Để dễ dàng trong việc trao đổi, khách hàng chỉ cần liên lạc với một bộ phận của IML CONTAINERS VIỆT NAM từ thiết kế đến thành phẩm.

  Mục tiêu IML CONTAINERS VIỆT NAM là được cung cấp sản phẩm cho khách hàng nhanh nhất về mặt địa lý. Đó là lý do tại sao IML CONTAINERS VIỆT NAM phát triển các nhà máy sản xuất và nhà máy in khắp thế giới. Gần đây nhất là phát triển sang thị trường Châu Á với nhà máy tại Việt Nam.

  Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành, IML CONTAINERS VIỆT NAM tự tin sẽ đáp ứng cho khách hàng những sự lựa chọn bao bì tối ưu nhất tùy thuộc vào lĩnh vực kinh doanh của khách hàng.

  IML CONTAINERS VIỆT NAM sẽ giúp khách hàng tìm ra những giải pháp tốt nhất về bao bì. Với sự kết nối giữa bộ phận kinh doanh, bộ phận marketing, IML CONTAINERS VIỆT NAM sẽ có những cải tiến mới nhất cho khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn.

  Địa chỉ: Lô F1, Đường số 5, KCN Hòa Bình, Xã Nhị Thành, Huyện Thủ Thừa, Tỉnh Long An

  Điện thoại: 0272 3614 945

  Email: ai.nguyen@iml.com.vn 

  Website: www.iml.com.vn

  CÔNG TY TNHH PEROMA VIỆT NAM

  CÔNG TY TNHH PEROMA VIỆT NAM

  Công ty TNHH PEROMA Việt Nam tự hào là công ty chuyên về sản xuất và phân phối nguyên liệu cho ngành công nghiệp chế biến Thực phẩm. Cụ thể là Hương Liệu Thực Phẩm và Sản Phẩm Tự Nhiên như các loại hương ngọt, hương mặn, gia vị/ seasoning, hương cho vật nuôi, chiết xuất thực phẩm tự nhiên, tinh dầu và bột - dịch cốt tự nhiên cô đặc.

  PEROMA hiện đang có Nhà máy sản xuất rộng 6000 m2 toại lạc tại Khu Công Nghiệp Tân Kim, Long An. Và mạng lưới kinh doanh phủ sóng khắp Việt Nam với 2 Văn phòng đại diện chính

  • VPĐD miền Nam: Tọa lạc tại 343/5C Tô Hiến Thành, P.12, Q.10, TP. HCM.
  • VPĐD miền Bắc: Tọa lạc tại Số 7 Ngõ 167 Dương Quảng Hàm, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

  Với 20 năm kinh nghiệm PEROMA hiện đang có mạng lưới đối tác khách hàng trong nước và quốc tế như xuất khẩu sang Nga,Thái Lan, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ và nhiều Quốc Gia khác.

  PEROMA VIỆT NAM hiện đang áp dụng hệ thống chất lượng ISO 9001:2015FSSC 22000 version 5.1, ngoài ra chúng tôi đã được cấp các chứng nhận về tôn giáo như HALAL của người Hồi giáo, KOSHER của người Do Thái.

  PEROMA với hơn 10 phòng ban, đội ngũ trên 100 nhân sự nhiệt tình, tâm huyết, có trình độ chuyên môn cao; Các chuyên gia R&D Thực Phẩm giàu kinh nghiệm, liên tục nghiên cứu, cập nhật và sáng tạo ra các công thức sản phẩm mới đột phá, đón đầu xu hướng thị trường. PEROMA VIỆT NAM đã đầu tư xây dựng trung tâm nghiên cứu bài bản và chuyên nghiệp. Hiện chúng tôi đang xây dựng kho đơn hương, với mục tiêu 2 năm tới có ít nhất 3000 hợp chất tạo hương, đáp ứng nghiên cứu chuyên sâu và tạo ra các sản phẩm hương liệu độc quyền.

  Ngoài việc tạo ra các sản phẩm riêng, độc quyền. Công ty PEROMA Việt Nam còn nhận thiết kế sản phẩm, chuyển giao công nghệ tất cả các sản phẩm theo yêu cầu khách hàng. Với giá trị và điều kiện hiện có, mục tiêu PEROMA VIỆT NAM sẽ trở thành đối tác quan trọng của các Công ty Dược Phẩm, Thực Phẩm, Hóa Mỹ Phẩm trong nước và nước ngoài.

  Bên cạnh đó, đội ngũ QA/QC PEROMA với chuyên môn cao, kỹ năng làm việc thận trọng và chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng sản phẩm xuyên suốt từ khâu đầu vào đến khâu đầu ra. Dây chuyền sản xuất tự động hóa, công nghệ - máy móc - trang thiết bị hiện đại cho ra công suất sản phẩm trung bình 1,500 tấn/năm, đảm bảo đáp ứng nhanh chóng và kịp thời mọi yêu cầu của khách hàng. Chính vì vậy mà PEROMA ngày càng được nhiều tổ chức nghiên cứu đánh giá cao, được sự bảo chứng của nhiều đối tác lớn và Hiệp hội trong ngành.

  Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ qua:

  Địa chỉ:  Lô A1-1, Đường số 1, Khu công nghiệp Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần   Giuộc, Tỉnh Long An

  - Văn phòng tại TP.HCM: 343/5C Tô Hiến Thành, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

   

  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ LIKSIN - TNHH MỘT THÀNH VIÊN

  TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP - IN - BAO BÌ...

  Sứ mệnh của LIKSIN là đáp ứng mong muốn của Bạn hàng bằng việc cung cấp sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn thiện.

  LIKSIN là nhà in - bao bì hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập từ năm 1978. Công ty cung cấp các giải pháp In - Bao bì toàn diện cho Bạn hàng, bao gồm Bao bì màng ghép phức hợp, Bao bì nhựa đa lớp, Bao bì giấy, Nhãn hàng và kinh doanh vật tư ngành in bao bì, phục vụ cho đa dạng ngành hàng như thực phẩm và đồ uống, thủy hải sản, nông sản, dược phẩm, nông dược, hóa mỹ phẩm, chăm sóc cá nhân - gia đình và nhiều ngành khác.

  Thế mạnh của LIKSIN:

  - Hệ thống sản xuất đa công nghệ và hiện đại, bao gồm Offset, Flexo, Ống đồng và Kỹ thuật số.

  - Hơn 40 năm kinh nghiệm cung cấp bao bì cho các tập đoàn đa quốc gia như Unilever, Colgate, Nestle, P&G...

  - Đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Tập thể Lao động xuất sắc năm 2007, Cúp vàng sản phẩm dịch vụ xuất sắc năm 2008, Tập thể Lao động xuất sắc năm 2010, Thương hiệu Vàng năm 2021, Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022, Giải thưởng Bao bì Việt Nam năm 2022, Giải Vàng & Bạc Bao bì xuất sắc Châu Á năm 2022.

  - Hệ thống quản lý sản xuất chất lượng tiên tiến và đạt chuẩn quốc tế, bao gồm ISO 9001, 14001, 15378, 22301, 12647, HACCP, GMI...

  - Nguồn nguyên liệu nhập khẩu được kiểm soát chặt chẽ.

  - Liên tục cải tiến công nghệ và hệ thống quản lý nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của Bạn hàng.

  Trong suốt hơn 40 năm hình thành và phát triển, LIKSIN tự hào mang đến những giải pháp đổi mới sáng tạo cùng Bạn hàng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

  Địa chỉ: 159 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028 3751 2562

  Email: info@liksin.vn     Website: www.liksin.vn

  CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 - COVACO 2

  CÔNG TY CP VẬN TẢI Ô TÔ SỐ 2 - COVACO 2

  CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 2 (COVATO2) - TP. HỒ CHÍ MINH được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 1976 với tên gọi ban đầu là Đoàn 3 Quyết Thắng. Năm 1977, đơn vị đổi tên thành Xí nghiệp Công ty Hợp doanh Vận tải Ô tô Số 2, và đến năm 1992 mang tên là Công ty TNHH Vận tải Ô tô Số 2. Năm 2002 ghi dấu bước ngoặt quan trọng của đơn vị khi công ty tiến hành cổ phần hóa và chính thức mang tên gọi như ngày nay - Công ty Cổ phần Vận tải Ô tô Số 2. Hiện COVATO 2 là thành viên của Tổng Công ty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn (SAMCO) và là hội viên của Hiệp hội Vận tải TP. HCM.

  Công ty COVATO 2 tọa lạc tại 326 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, TP. HCM với diện tích trên 9.000 m2 bao gồm trụ sở văn phòng công ty, bãi xe, xưởng bảo trì sửa chữa, kho,...; ngoài ra công ty còn có các công ty liên kết, các trạm vận tải trực thuộc đặt tại các khu vực kinh tế trọng điểm như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Tiền Giang,...

  Lĩnh vực hoạt động chính của COVATO 2 gồm:

  - Công ty vận tải chuyên nghiệp với trên 47 năm hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ trên cả nước và các nước lân cận; hiện đang phục vụ cho các khách hàng chính như HVBL, Pepsico, CBPP, Masan, HMV, Topsovent, Vinatrans, FMC,...

  -  Đại lý 3S chính thức của Hino Motors Việt Nam, cung cấp các dòng xe tải Hino, phụ tùng và dịch vụ bảo hành bảo dưỡng chính hãng, Đại lý ủy quyền đầu tiên của Hino Motos tại Việt Nam từ năm 1995.

  -  Xưởng cơ khí sửa chữa với trên 1.200 m2 nhà xưởng được xây mới với nhân sự và trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định Nghị định 116 của chính phủ và xưởng dịch vụ 3S Hino. Cung cấp các dịch vụ sửa chữa, bảo hành, đại tu, trung tu, tiểu tu xe ô tô, đóng mới thùng xe . . .

  Bằng sự phấn đấu và phát triển liên tục, COVATO 2 đã nhận được những thành tích tiêu biểu như: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ Thi đua của UBND TP.HCM, Bằng khen của UBND TP.HCM, Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

  Với uy tín trên thị trường vận tải và cung ứng xe hải Hino; cùng với đội ngũ nhân viên, kỹ thuật viên lành nghề đuợc huấn luyện, đào tạo liên tục, COVATO 2 sẽ đáp ứng được nhu cầu và sự tin tường của quý khách hàng.

  CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH

  CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH

  CÔNG TY CỔ PHẦN MẠC TÍCH Được thành lập từ năm 1993, Martech Boiler khởi đầu việc kinh doanh các loại lò hơi và bình bồn áp lực. Đến nay đã gần 3 thập kỉ, Martech tự hào là nhà cung cấp hàng đầu về lò hơi và các giải pháp năng lượng với dãy sản phẩm và dịch vụ đa dạng.

  Công ty cổ phần Mạc Tích (Martech JSC) có tiền thân là Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Mạc Tích ra đời vào năm 1993 với trụ sở ban đầu ở Bình Chánh, TP.HCM. Khi mới thành lập, Martech chủ yếu kinh doanh thương mại các loại lò hơi đốt dầu, đốt gas dạng đứng và nằm.

  Có thể nói, lúc bấy giờ công ty còn non trẻ phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Trong điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng tại Việt Nam lúc bấy giờ còn chưa thực sự phát triển, bằng đội ngũ nhân sự còn ít ỏi, thế nhưng với sự quyết đoán cùng hướng đi đúng đắn và tinh thần đoàn kết trong nội bộ, Công ty Mạc Tích đã vượt qua tất cả để mang sản phẩm chất lượng đến cho khách hàng.

  Khẳng định một thương hiệu lớn trong ngành lò hơi tại Việt Nam

  Đi cùng với sự đổi mới và phát triển không ngừng của xã hội, nhu cầu năng lượng trong sản xuất ngày càng tăng lên, đặc biệt là lò hơi. Đứng trước một cơ hội lớn nhưng cũng đầy thách thức đó, lò hơi Việt Nam muốn phát triển phải đi đôi với việc đạt được công nhận của nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, cứ mỗi năm, Martech không ngừng mở rộng dãy sản phẩm và nâng cao hiệu suất, công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

  Năm 2015, Martech trở thành một trong những công ty lò hơi đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ASME về lò hơi và bình bồn áp lực cùng với Chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 9001:2015 – minh chứng rõ nhất về năng lực và chất lượng sản phẩm mà Martech có thể mang đến cho khách hàng.

  Cũng trong năm 2015, Nhà máy Martech mới rộng 8,4 ha tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch, Đồng Nai chính thức ra đời, tạo ra thêm một bước ngoặc mới trong sự lớn mạnh không ngừng của Martech. Nhà máy sản xuất được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại, với công suất lên đến hơn 20.000 tấn thép mỗi năm.

  Bên cạnh cơ sở sản xuất được nâng cấp và đổi mới, đội ngũ nhân sự cũng được phát triển đồng bộ với quy mô sản xuất đang không ngừng mở rộng.

  Năm 2019, văn phòng mới tại Khu chế xuất Tân Thuận, Quận 7 chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu cột mốc cho sự đầu tư và phát triển đội ngũ nhân sự đứng sau mỗi dự án. Văn phòng làm việc chuyên nghiệp đáp ứng số lượng lớn nhân viên văn phòng và tạo không gian phục vụ khách hàng đến thăm tốt hơn.

  Đồng thời, số lượng đội ngũ sản xuất tại nhà máy, những con người trực tiếp tham gia vào quá trình chế tạo, đưa kế hoạch đi vào thực thi một cách hiệu quả cũng tăng nhanh trong giai đoạn mở rộng.

  Giai đoạn cuối năm 2019 đến năm 2022 vừa qua, Đại dịch Covid đã gây ảnh hưởng đáng kể đến mọi hoạt động kinh tế và xã hội. Martech JSC cũng không tránh khỏi những khó khăn trong giai đoạn cách ly do dịch bệnh. Martech JSC đã có những quyết định chiến lược để giúp Martech từng bước vượt qua đại dịch, đưa các dự án đi vào hoạt động ổn định. Mọi hoạt động trong thời gian dịch bệnh đều phải được kiểm soát cẩn thận để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động.

  Theo thời gian, kinh tế - xã hội vẫn không ngừng biến chuyển nhưng các thành tựu đáng ghi nhận vẫn cứ thế được Martech phát huy. Với tổng số nhân sự hiện nay đạt hơn 654 nhân viên, Công ty Cổ phần Mạc Tích đã sản xuất hơn 2500 lò hơi cho thị trường trong nước, liên tục giữ vững vị thế  trong suốt 30 năm và thành công vươn mình ra hơn 15 quốc gia trên toàn thế giới.

  >>>Tìm hiểu về dịch vụ của Martech

  HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU CAO HƠN

  Trong nền kinh tế thị trường, Martech luôn xác định vị trí của mình để đưa ra định hướng cho tương lai, phát triển các mối quan hệ. Đồng thời, nắm bắt và phát triển kịp thời để phục vụ cho kế hoạch dài hạn.

  Tại Việt Nam, Martech dần chuyển đổi mô hình kinh doanh từ truyền thống trực tiếp sang “Mô hình kinh doanh hệ sinh thái”, tập trung vào xây dựng và định vị thương hiệu làm nền tảng vững chắc cho sự vươn xa của Martech tại thị trường trong nước và quốc tế.

  Trên đà phát triển đó, Martech hướng đến mục tiêu đưa thương hiệu đến với nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ khác.

  Mục tiêu đặt ra trong tương lai xa hơn nữa của Martech là trở thành đối tác tin cậy trong lĩnh vực gia công thiết bị cho các thị trường hàng đầu như Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Nhật và các nước G7. Đồng thời, phát triển mạng lưới phân phối  lò hơi tới các nước như Indonesia, Phillipines, Malaysia, Úc,…

  Công ty luôn chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, nâng cấp chất lượng và phát triển dịch vụ, đồng bộ hệ thống kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực. Trong đó Martech ưu tiên tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, kèm cặp nhân sự nhằm tạo đội ngũ quản lý kế cận, có chuyên môn, có trình độ và có tay nghề cao. Bên cạnh đó thực hiện chính sách tuyển dụng và thu hút nhân tài, tạo tiền đề cho sự phát triển công ty bền vững hơn, to lớn hơn.

  Thông tin liên hệ:

  Email: sales@martech.com.vn

  Hotline: (+84) 342 442 266

   

  CÔNG TY TNHH ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT LONG AN

  CÔNG TY TNHH ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT LONG AN

  CÔNG TY TNHH ĐẤT MỚI VIỆT NHẬT LONG AN được thành lập dưới sự đầu tư của Sojitz Corporation & Kokubu Group. Đây là đơn vị chuyên cung cấp hệ thống kho lạnh tích hợp tọa lạc tại KCN Tân Đức, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
   

  Một số ưu điểm của kho:

  • Hệ thống kho đạt chuẩn ISO 9001 và ISO 22000 với tổng diện tích 33,991 m2.
  • 6 Kho lạnh, tổng sức chứa trên 13,000 pallets, nhiệt độ tùy chỉnh từ -25℃~5℃.
  • 7 Kho mát, tổng sức chứa trên 12,000 pallets, nhiệt độ từ 0℃~25℃.
  • 240 CCTV hoạt động liên tục đảm bảo hàng hóa luôn an toàn.
  • Đảm bảo được yêu cầu lưu kho nguyên liệu nghiêm ngặt của các nhà máy chế xuất.
  • Khu vực cross-docking với chức năng phân loại và luân chuyển hàng hóa giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí vận chuyển và lưu kho.
  • Cách 45km từ cảng Cát Lái (1.5 giờ). Giao thông thuận tiện từ TP.HCM đến các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, cách 150km (2.5 giờ) đến TP Cần Thơ.

  Kho lạnh bắt đầu hoạt động từ tháng 8/2023.

   

  Thông tin liên hệ:

  Địa chỉ: Lô 14 và Lô 14A, Đường Tân Đức, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Hựu Thạnh, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An, Việt Nam

  Email: sales@newlandvjla.com

  Điện thoại: +84 272 627 1111

  CÔNG TY CỔ PHẦN KADO VIỆT NAM

  CÔNG TY CỔ PHẦN KADO VIỆT NAM

  Dakado là một Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hữu Cơ, là thương hiệu nổi tiếng trong sản xuất nông nghiệp sinh thái từ Cao nguyên Đak Lak, Việt Nam, chuyên trồng trọt và chế biến sản phẩm từ Quả Bơ & Hạt Mắc Ca, Hạt Điều, các loại đậu ngũ cốc.. sản phẩm của Dakado có mặt tại các siêu thị lớn trong nước: Coopmart, Mega, Winmart, Big C, Emart,.. và xuất khẩu. Dòng sản phẩm từ Quả Bơ Tươi, Bột Bơ, Hạt sấy, Hạt tẩm vị, Sữa hạt, Sữa Trái cây,… được Dakado chế biến theo mô hình chuỗi giá trị, kinh tế tuần hoàn, kiểm soát chất lượng từ khâu trồng trọt đến nghiên cứu công thức, chế biến trong nhà xưởng đạt chuẩn HACCP, đem đến cho người dùng nguồn dưỡng chất Protein, các Vitamin và Khoáng chất thiết yếu cho cơ thể.

  Dakado là thực hiện mô hình Kinh Tế Tuần Hoàn, Phát triển Bền Vững, quan tâm đến chất lượng cuộc sống 3P: People (Con người), Plannet (Hành tinh), Profit (Lợi nhuận) thay vì chỉ tập trung 1P là Profit_Lợi nhuận.

  Dakado tập trung 3 mục tiêu phát triển bền vững sau đây: SDG1: Xóa đói, SDG2: Giảm nghèo; SDG3: Sức khỏe và có cuộc sống tốt; SDG12: Sản xuất và Tiêu dùng có trách nhiệm.

  Mục tiêu hoạt động: Cung cấp sản phẩm từ Quả và Hạt an toàn cho khách hàng, tạo sinh kế bền vững cho người nông dân & nhân viên, đối tác thông qua mô hình chuỗi giá trị nông nghiệp thực phẩm; tôn trọng tự nhiên, bảo tồn và đa dạng sinh học.

  Các sản phẩm/ dịch vụ chính: Chuyên sản xuất chế biến sản phẩm từ Hạt Mắc Ca, Quả Bơ, Hạt điều, Đậu Các Loại, Hồ tiêu hữu cơ, Thanh Rong Biển Hạt, Thanh Dinh Dưỡng Hạt, Sữa Hạt,..

  Địa chỉ website: www.dakadogroup.vn     www.dakado.vn    www.kadomaca.vn

  Email: info@dakadogroup.vn

   

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT

  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TONMAT

  TONMAT Group - “Người tiên phong” chiếm lĩnh thị trường tấm lợp 3 lớp cách
  âm, cách nhiệt


  Yếu điểm của thị trường vật liệu xây dựng lợp mái
  Vật liệu xây dựng (VLXD) tấm lợp qua thời gian được “tiến hóa” từ những vật liệu thô sơ như rơm rạ, tre nứa, lá cọ… đến các loại vật liệu tiên tiến hơn như ngói gạch nung, ngói bê tông… Ngói gạch nung, một trong những vật liệu lợp mái truyền thống, được sử dụng phổ biến trong các công trình dân dụng bởi khả năng không thấm nước, chịu đựng được trời mưa, giúp giảm việc hấp thụ nhiệt. Vật liệu ngói xi măng hay tấm lợp fibro xi măng xuất hiện sau ngói gạch nung cũng mang ưu điểm tương tự.
  Tuy nhiên, chúng lại có khối lượng nặng, cùng khả năng chống ồn kém, không phù hợp để dùng cho công trình công nghiệp. Cột mốc trong quá trình phát triển của VLXD lợp mái phải kể đến sự xuất hiện của tấm lợp 1 lớp (tôn 1 lớp). Đây được coi như bước chuyển mình của thị trường khi loại vật liệu này áp đảo, trở thành vật liệu lợp phổ biến trong các công trình nhà ở và công nghiệp. Ngoài ưu điểm giá thành rẻ, mẫu mã bền, đẹp hơn vật liệu truyền thống thì tấm lợp 1 lớp lại có nhược điểm là cách nhiệt, chống ồn kém.

  Và thế là, TONMAT (đọc là tôn mát) - vật liệu ba lớp sử dụng lõi PU (Polyurethane) để cách âm, cách nhiệt được Tonmat Group cho ra đời với slogan “Cũng là TÔN nhưng KHÔNG ỒN lại MÁT”, mang đến một luồng gió hoàn toàn mới cho thị trường VLXD. Tên gọi “Tôn mát” - Tonmat xuất phát từ ý tưởng của Chủ tịch Trần Văn Sơn, lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường nhưng đã nhanh chóng mang đậm dấu ấn, in sâu vào tiềm thức của người tiêu dùng và các khách hàng, đối tác.
  Tôn mát - tôn 3 lớp đã khắc phục hoàn toàn những nhược điểm của tôn 1 lớp truyền thống. Và thực tế, loại tấm lợp này vượt trội hơn với lớp lõi PU (Polyurethane) có khả năng cách nhiệt, chống nóng, chống ồn hiệu quả, giảm thiểu khả năng cháy, độ bền cao lên tới 20 năm, tạo tính thẩm mỹ cho lớp trần của mái nhà.


  Khẳng định vị thế người dẫn đầu thị trường tấm lợp và panel PU
  Để nhanh chóng tiếp cận với thị trường, TONMAT Group chủ động xây dựng mạng lưới 14 chi nhánh, 13 nhà máy sản xuất tấm lợp và panel cách nhiệt, bảo ôn bằng PU hệ thống hàng trăm đối tác là các nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế và hệ thống phân phối, bán hàng hơn 1500 đại lý trải dài toàn quốc. Bằng việc phủ rộng mạng lưới mạnh mẽ cùng năng lực cung ứng lớn, Tonmat Group góp phần không nhỏ vào việc thay đổi thị trường, giúp khách hàng tiếp cận với xu hướng sử dụng vật liệu xây dựng “xanh” thân thiện với môi trường.
  TONMAT Group là nhà sản xuất duy nhất trên thị trường mở rộng hệ thống sản xuất và kinh doanh quy mô trên toàn quốc. Là doanh nghiệp lâu năm có tiềm lực trong ngành, TONMAT Group hiện nay đã phát triển theo hướng trở thành một Tập đoàn phi tập trung lớn mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu cách nhiệt tại Việt Nam.
  Nhằm khẳng định vị thế tiên phong, TONMAT Group chủ trương tự chủ động nguồn nguyên liệu cung ứng cho sản xuất bằng cách tạo ra một hệ thống sinh thái khép kín với 3 đơn vị thành viên: TONMAT (nhà sản xuất panel và tấm lợp cách nhiệt, bảo ôn), FUJITON (nhà sản xuất tôn mạ màu liên doanh giữa Việt Nam và Nhật Bản), GREENMAT (nhà pha trộn hóa chất cung cấp nguyên liệu sản xuất lõi cách nhiệt cho tấm lợp và panel). Hệ thống đồng bộ, khép kín từ nguyên vật liệu, công nghệ sản xuất đến phân phối sản phẩm giúp TONMAT Group có khả năng cung ứng 5.000.000m2 sản phẩm mỗi năm cho đối tác và người tiêu dùng, thể hiện vị trí số 1 về thị phần panel bảo ôn và tấm lợp cách nhiệt tại Việt Nam.


  Chú trọng tới các dự án công nghiệp
  Thành công tạo được tiếng vang khi cung cấp vật liệu cách nhiệt, cách âm cho các công trình dân dụng, TONMAT Group nỗ lực không ngừng đưa sản phẩm tới các dự án công nghiệp trong nước khi nhu cầu về loại vật liệu này tăng nhanh. Minh chứng là nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp, thực phẩm, dược phẩm... chọn lựa vật liệu tấm lợp và panel cách nhiệt, bảo ôn để thi công nhà xưởng, kho lạnh, hầm đông, phòng sạch...
  Bên cạnh đó, TONMAT Group chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ hiện đại bậc nhất hiện nay cùng ứng dụng các công nghệ sản xuất xanh, sạch bằng việc sử dụng năng
  lượng mặt trời tái tạo, hạn chế tối đa việc xả thải CO2.
  Thế mạnh của TONMAT Group được khẳng định với hệ sản phẩm đa dạng về chủng loại, kích thước, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất; với nhiều chứng chỉ kiểm định chất lượng như: ISO9001:2015, Chứng chỉ kiểm định về tiêu chuẩn chống cháy như TCVN 9331-8:2012 đạt EI19 với sản phẩm panel PIR 50mm, Chứng chỉ B1 theo tiêu chuẩn DIN 4102, Chứng chỉ sử dụng tôn kháng khuẩn và chống nấm mốc đạt kết quả kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn GB/T 21866-2008.
  Với chất lượng sản phẩm và niềm tin của đối tác, khách hàng, tấm lợp và panel cách nhiệt, bảo ôn của Tập đoàn TONMAT đã vươn xa hơn, không chỉ cung ứng cho thị trường nội địa mà còn xuất khẩu đi thị trường ngoài nước như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Lào,… và tiến tới là thị trường châu Âu.
  Trải qua gần 20 năm phát triển, với vị thế là doanh nghiệp dẫn đầu trong ngành, TONMAT Group hiện nay phát triển theo hướng trở thành một Tập đoàn kinh tế đa ngành, lớn mạnh hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp vật liệu cách nhiệt, bảo ôn tại Việt Nam.


  Một trong những định hướng phát triển của Tập đoàn này được đặt ra giai đoạn 2022 – 2025 là phát triển kinh doanh hệ thống kho lạnh với sự đầu tư, xây dựng, lắp đặt và chuyển đổi bài bản, đạt yêu cầu cung cấp hệ thống cho thị trường nội địa. Do đó, bên cạnh việc tiếp tục phát triển sản xuất các sản phẩm tấm lợp cách nhiệt, Tonmat Group còn đưa ra giải pháp đồng bộ kết hợp với các sản phẩm khác như cửa cách nhiệt Tonmat Door, dịch vụ tư vấn trọn bộ từ thiết kế đến tổ chức, quản lý thi công, cung cấp hệ thống máy móc và cho thuê kho lạnh trên toàn quốc.
  Việc mở rộng kinh tế thị trường, tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, tăng cường giao thương quốc tế đem đến nhiều cơ hội lớn cho doanh nghiệp Việt. Cơ hội dành cho các doanh nghiệp vốn là như nhau, nhưng doanh nghiệp nào nắm bắt được thị trường và thay đổi định hướng chiến lược hợp lý, doanh nghiệp đó sẽ tiếp tục tồn tại và phát triển. Với tinh thần đó, Tonmat Group không ngừng đầu tư và đổi mới, định hướng và mở rộng kinh doanh trên nhiều lĩnh vực, hướng tới trở thành Tập đoàn đa ngành có tầm vóc tại khu vực và trên thế giới.

  https://tonmatgroup.com.vn/
   

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỊNH HƯỚNG MỚI

  CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ĐỊNH...

  Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Định Hướng Mới (tên tiếng Anh: Neo Foodtech Co., Ltd) được thành lập từ năm 2007 do 3 thành viên đồng sáng lập. Công ty TNHH Công nghệ Thực phẩm Định Hướng Mới hoạt động trong lĩnh vực cung cấp phụ gia, gia vị, vật tư, thiết bị cho ngành chế biến thực phẩm, đặc biệt chuyên sâu về giải pháp công nghệ cho các sản phẩm chế biến nhằm nâng cao giá trị từ nguyên liệu thịt, cá.

  Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị, ngoài các giải pháp cho ngành chế biến thực phẩm, Định Hướng Mới đại diện cho nhà sản xuất Flottweg/CHLB Đức chuyên về công nghệ li tâm cho nhiều ứng dụng khác nhau.

  Với phương châm cung cấp sản phẩm có chất lượng cao, dịch vụ tốt nhất, Định Hướng Mới đã chọn lọc hợp tác với các đối tác tin cậy là những nhà sản xuất có uy tín ở nhiều nước trên thế giới. Cùng với phát triển đội ngũ nhân viên có kỹ năng, có nhiệt huyết làm việc. Công ty mong muốn được phục vụ khách hàng với sự hài lòng cao nhất.

   

   

  Địa chỉ: VP 4.07, tòa nhà ST.Moritz, số 1014 đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

  Điện thoại: 028.22429183

  Email: info@neofoodtech.com   Website: www.neofoodtech.com

   

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & KỸ THUẬT V.M.S

  Công Ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật V.M.S thành lập vào tháng 11 năm 2001, là một trong những doanh nghiệp tiên phong tại thị trường Việt Nam trong lĩnh vực Đóng Gói - Chiết RótIn Ký Mã Hiệu, Kiểm Tra, Dán - Xếp sản phẩm toàn diện trong dây chuyền sản xuất từ sơ cấp đến thứ cấp. Đồng thời tăng cường thêm các giải pháp mới như: Giải pháp kiểm tra truy vết sản phẩm, kho thông minh.

  V.M.S cam kết mang đến cho Quý khách hàng các dịch vụ trước và sau bán hàng được kiểm soát chặt chẽ thông qua phần mềm CRM – Customers Relationship Management, bao gồm:

  images Lắp đặt và chuyển giao (tổ chức huấn luyện kỹ năng vận hành, bảo quản và bảo trì thiết bị, cung cấp các khuyến cáo tư vấn sử dụng để nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị,..);

  imagesDịch vụ bảo hành, cung cấp nguyên liệu và phụ tùng chính hãng (có CO, CQ) với thời gian giao hàng linh hoạt, chậm nhất 2 ngày trong khu vực nội thành (Tp.HCM, Hà Nội) và 3-5 ngày (ở các tỉnh thành khác) kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng;

  imagesDịch vụ bảo trì định kỳ;

  imagesXử lý kịp thời các sự cố kỹ thuật phát sinh trong vòng 4 tới 24 giờ (có thể sớm hoặc muộn hơn tùy vào vị trí địa lý sau khi đã tư vấn qua điện thoại);

  imagesCho mượn linh kiện điện tử (có thể cho mượn máy thay thế) trong trường hợp khẩn cấp để không gián đoạn sản xuất;

  imagesPhục vụ tất cả khách hàng trên lãnh thổ Việt Nam.

  https://vmsco.vn/

  Công ty Cổ phần Giấy G.P

  Công ty Cổ phần Giấy G.P

  Công ty cổ phần Giấy G.P là thành viên trong hệ thống gồm 6 công ty hoạt động trong lĩnh vực cung ứng thùng giấy carton với hơn 25 năm kinh nghiệm, với vốn đầu tư 100% Việt Nam, trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm:

  • Công ty CP Giấy G.P – KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
  • Công ty TNHH Tín Thành – KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh
  • Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung – KCN Điện Nam Điện Ngọc, Quảng Nam
  • Công ty CP Phú Long – KCN Hòa Phú, Vĩnh Long
  • Công ty CP Bao Bì Việt Phát – KCN Tân Phú Trung, Củ Chỉ
  • Công ty CP Tân Tấn Lộc – KCN Nam Tân Uyên, Bình Dương
  • Với định hướng không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, Công ty CP Giấy G.P được đầu tư mới 100%:
  • Năng lực sản xuất đạt 12~15 triệu thùng / tháng.
  • Diện tích đất: 40.000 m”
  • Diện tích nhà xưởng: 25.000 m?
  • Máy tạo sóng: FOSBER (Ý) – Khổ máy 2.5 m – Tốc độ 250 m/phút
  • Máy in: 2 máy in hiệu CHYANJIE (ĐÀI LOAN) 6 màu và 5 màu
  • Máy bế phẳng: LISHENO (ĐÀI LOAN)
  • Máy dán + đóng ghim liên hoàn: TCM (ĐÀI LOAN) và máy cột TOM (NHẬT)
  • Lò hơi: MIURA (NHẬT) sử dụng GAS, cam kết không phát thải ra môi trường
  • Xử lý nước thải: kiện toàn ra nước thải đạt chuẩn A


  Hồ sơ năng lực: https://drive.google.com/file/d/1hMry74u9MR7XJAHGr3FmFJKSYpQU4MwF/view?usp=sharing

  Website: gppaper.vn